Buď fit pro EU

 
Informace pro média ZDEDotace pro české občany v celkové hodnotě 2,5 miliard Kč !

Dotační akce „Buď fit pro EU“ má pomoci rychlou a nebyrokratickou cestou českým občanům vyrovnat se alespoň na internetu svým evropským sousedům i přes určité finanční nerovnoměrnosti, které v Evropě panují.

Každý český občan si může v rámci akce „Buď fit pro EU“ vytvořit zdarma svoji internetovou vizitku s nejdůležitějšími údaji nejen o svých zálibách a svých schopnostech. K této vizitce obdrží každý rovněž zdarma i tzv. doménu (internetovou adresu) a samozřejmě i vlastní e-mailovou schránku a e-mailovou adresu jako např. novak@konsul.info nebo novak@beroun.info . Toto vše obdrží každý, kdo využije této akce, zdarma na dobu 25ti let.

Akce „Buď fit pro EU“ je ale ještě něco víc než „pouze“ internetová prezentace zdarma. Tato akce má v první řadě pomoci všem finančně slabším a především tělesně postiženým, pro které je často kontakt přes internet ten jediný přímý kontakt se světem. Proto obdrží všichni tělesně postižení vedle internetové vizitky, vedle domény a e-mailové adresy rovněž možnost zdarma si vytvořit vlastní profesionální prezentaci v kategorii „Profi“ a nechat pak své stránky vydělávat pomocí banerového systému YXXOR® - Advertising. Tuto podporu mohou tělesně postižení využívat neomezeně po celý život zdarma.

Dotace kategorie „Profi“ není určena jen pro všechny tělesně postižené vlastnící průkaz ZTP, ale i pro důchodce, jejichž důchod nepřesahuje měsíčně částku 10 000 Kč a pro žáky od 15ti let, učně a studenty do dovršení 21 let.

Akce „Buď fit pro EU“ pro privátní sektor není časově omezena. Akce bude ukončena až po vyčerpání celkové dotace ve výši 2,5 miliardy Kč. Pro skupinu důchodců a studentů je vyčleněna 1 miliarda Kč pro tělesně postižené rovněž 1 miliarda Kč a pro ostatní občany, kteří se akce zúčastní v podobě vizitky je prozatím vyčleněno 500 000 Kč.

Registrace je možná na stránkách : www.kontakt24.cz

Akce vznikla hlavně pro osoby postižené a osoby sociálně slabší a těmto osobám má sloužit!

Internet jako nejmasovější medium, přes které je možno jednoduchým způsobem získat nové kontakty nejen doma, ale i v zahraničí se jevil právě pro pomoc těmto občanům jako nejlepší možnost.

Rovněž pro školáky a studenty, kteří se připravují na své budoucí povolání v Evropské Unii, je ovládání a práce s internetem jedním z nejdůležitějších faktorů při hledání vhodného zaměstnání. Pro tuto skupinu je proto až do dovršení věku 21 let rovněž profesionální prezentace a možnost vlastní tvorby stránek bez dalších nákladů pro designery a webprostor zdarma.

Právě používání licenčního programu YXXOR® – Multimedia je pro tuto skupinu důležitým kreativním přínosem, protože mohou ukázat světu co dokáží sami. V tomto bodě mají náskok před ostatními studenty z ostatních evropských států, kteří tuto možnost ještě nemají.

Důležité adresy:Akce pro privátní sektor běží na adresách: www.kontakt24.cz, www.webkontakt.cz

Akce pro podnikatelský sektor běží na adresách: www.abcfirmy.cz , www.czechreport.cz

Akci připravila a sponzoruje firma 1x1 a.s.: www.1x1.as , www.1x1.cz, www.1x1.us

Dotazy, návrhy a připomínky pište na: akce@1x1.cz